IKIMONO ( #ikimono )July 2,2017 @kyoto_antenna @studiomonaka Color of Yellow at 1000KITA

IKIMONO ( #ikimono )July 2,2017 @kyoto_antenna @studiomonaka Color of Yellow at 1000KITA

2017/07/04
Daily Photo

IKIMONO ( #ikimono )July 2,2017 @kyoto_antenna @studiomonaka Color of Yellow at 1000KITA ::::#liveshoot #livephoto #livephotos #livephotography #musicphoto #musicphotos #musicphotography #musicpress #nikon #nikon #nikond750 #nikonphotography #d750 #d750nikon #live #music #kyotomusic #kyoto

 

IKIMONO ( #ikimono )

July 2,2017 @kyoto_antenna @studiomonaka Color of Yellow at 1000KITA

:::

#liveshoot #livephoto #livephotos #livephotography #musicphoto #musicphotos #musicphotography #musicpress #nikon #nikon #nikond750 #nikonphotography #d750 #d750nikon #live #music #kyotomusic #kyoto